Mediācijas pakalpojumi

Mediācija - brīvprātīgs sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību.

Mediācija ir konfliktu risināšanas process, kas kļūst arvien populārāks mūsdienu sabiedrībā dažāda veida domstarpību gadījumos. Tas ir kā papildinājums un reizē arī alternatīva tiesas procesam. Šī procesa mērķis ir panākt, lai katra konfliktējošā puse panāktu uz savām interesēm vērstu rezultātu. 

Mediācijas pakalpojumi uzņēmuma "iekšējos strīdos":

 • strīdi starp darbiniekiem (darbinieki nespēj sastrādāties vienās darba telpās un/vai struktūrvienību nespēja sastrādāties);
 • strīdi starp vadību un darbinieku;
 • strīdi par darba kārtību;
 • strīdi par darba algu;
 • strīdi par ieturējumiem;
 • strīdi par disciplinārpārkāpumiem;
 • un citi.

Mediācija darba strīdos, kur jau uzsākts tiesvedības process:

 • par uzteikumu;
 • par zaudējumu piedziņu;
 • par konfidencialitātes pārkāpumiem;
 • par konkurences ierobežojumu;
 • un citi.

Mediācija strīdos starp komersantiem, kas izriet no saistību tiesībām:

 • par līgumu nosacījumu pārkāpšanu;
 • un citi.

Mediācija strīdos ģimenes tiesībās (uzturlīdzekļi, laulības šķiršana, mantojums, u.c.), bērnu interešu aizsardzības jautājumos, u.c.

Mediācijas galvenie ieguvumi:

 • mazākas izmaksas (tiesas procesa gadījumā tiek atmaksāta 50% valsts nodeva, ja panākta vienošanās mediācijas procesā) jeb finansiāls ieguvums;
 • ātrāks process (laika ekonomija);
 • var iziet ārpus strīda robežām, atrisināt citus strīdīgus jautājumus;
 • puses kontrolē mediācijas procesu un rezultātu;
 • konfidencialitāte (tiesvedības procesi ir atklāti, viss var kļūt publisks);
 • elastīgāks risinājums –win/win risinājums;
 • labu attiecību saglabāšana;
 • un citi. 

         

 .