Ignorantia iuris neminem excusat
Likuma nezināšana nevienu neattaisno

Domstarpības ar darba devēju? Radies strīds ar darījuma partneri? Esat saskāries ar valsts pārvaldes iestāžu darbību, kas, jūsuprāt, nav likumīga? Nav risinājuma parādsaistību gadījumos? Nepieciešams dokumentu audits vai apmācība?  Jautājiet! 

Prasības pieteikuma, paskaidrojumu, apelācijas sūdzību un citu dokumentu sagatavošana tiesai administratīvās lietās, civillietās un komerclietās, pārstāvība tiesu instancēs.  Konsultācijas par jūsu tiesībām un tiesisko regulējumu par attiecīgo  jautājumu.