Ignorantia iuris neminem excusat
Likuma nezināšana nevienu neattaisno

Profesionāls atbalsts uzņēmumiem darba tiesību, darba drošības un darba aizsardzības jautājumos. Personāla dokumentu atbilstības izvērtējums, audits, dokumentu projektu sagatavošana, ieteikumi dokumentu sagatavošanā, konsultācijas, darbinieku apmācība .

 Atbalsts grāmatvežiem un grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem  sadarbības līgumu sagatavošanā , Darba likuma piemērošanā, u.c. normatīvo aktu piemērošanā. 

Mediācija darba strīdos.