Atbalsts grāmatvežiem un gramatvedības pakalpojumu sniedzējiem Darba likuma piemērošanā, dokumentu projektu sagatavošana.