Personāla dokumenti

Sagatavošana un esošo dokumentu (darba līgumi, amatu apraksti, darba kārtības noteikumi, instrukcijas, nolikumi, u.c.) analīze, izvērtēšana un aktualizēšana.

Arī pēc Jūsu konkrēta pieprasījuma tiek veikts uzņēmuma dokumentu atbilstības izvērtējums pirms valsts institūciju pārbaudes, kā arī gadījumos ja valsts iestāžu pārbaudes laikā nepieciešama juridiska palīdzība, pēc uzaicinājuma ierodos pārbaudes vietā.

         

 .