Personāla dokumentu audits

Dokumentu projektu sagatavošana un esošo dokumentu (darba līgumi, amatu apraksti, darba kārtības noteikumi, instrukcijas, nolikumi, u.c.) analīze,atbilstības izvērtēšana un aktualizēšana.

Arī pēc Jūsu konkrēta pieprasījuma tiek veikts uzņēmuma dokumentu atbilstības izvērtējums pirms valsts institūciju pārbaudes, kā arī gadījumos ja valsts iestāžu pārbaudes laikā nepieciešama juridiska palīdzība, pēc uzaicinājuma ierodos pārbaudes vietā.