Aija Vāciete 

Mums visiem ir tiesības. Likumu uzdevums ir šīs tiesības aizsargāt. Mans mērķis ir palīdzēt cilvēkiem apzināties savas tiesības un palīdzēt tās aizstāvēt.

Esmu juriste ar profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs un ilgstošu pieredzi juridisko pakalpojumu sniegšanā fiziskām un juridiskām personām. 

Veicot profesionālo darbību esmu godīga pret klientiem, manā rīcībā nonākusī informācija nekad netiek izpausta.

Curriculum vitae

Izglītība un sertifikāti

2015. gadā apgūts uguns drošība un aizsardzības profesionālais 160 stundu kurss un iegūts sertifikāts, kurš dod tiesības strādāt par darba aizsardzības speciālistu uzņēmumos

2015. gadā apgūts kurss un iegūta apliecība par tēmu "PADZIĻINĀTA MEDIĀCIJAS ZINĀŠANU APGUVE UN MEDIATORA PRASMJU TRENIŅŠ";

2012. gadā apgūts mediācijas pamatkurss un turpinu mācības sertifikācijas iegūšanai;

2012. gadā apgūts darba aizsardzības un drošības profesionālais 160 stundu kurss un iegūts sertifikāts, kurš dod tiesības strādāt par darba aizsardzības speciālistu uzņēmumos;

2009.gadā Baltijas Starptautiskajā akadēmijā ir iegūts profesionālais maģistra grāds privāttiesībās un jurista kvalifikācija. Maģistra darbs „Darba samaksas tiesiskais regulējums”;

2007. gadā iegūts bakalaura grāds tiesību zinātnēs. Bakalaura darbs ”Maksātnespējas administratora tiesiskais regulējums”;

1994. gadā iegūta augstākā izglītība komerctiesībās BA Turība;

Semināri kvalifikācijas paaugstināšanai.

Darba pieredze

no 2015 līdz 2018 Būvniecības valsts kontroles birojs: iekšējās kontroles speciālists- auditors

no 2012. gada SCC Sun Valley īpašniece, juriste, auditore,  lektore. Nodrošinu klientu apkalpošanu juridiskos jautājumos un vadu seminārus un lekcijas Darba tiesību un Darba aizsardzības un darba drošības jautājumos;

no 2007 - 2012 Kurzemes reģionālās valsts darba inspekcijas vadītāja;

no 2005 - 2007 privāti praktizējoša juriste.

Sadarbības partneri un klienti

 PAC Agenda SIA, Būvniecības valsts kontroles birojs, SIA Inspecta Prevention; SIA FN Serviss; Dobeles autobusu parks, SIA East Metal, AS Liepājas metalurgs, Nodarbinātības valsts aģentūra, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, LBAS Liepājas arodbiedrību centrs, Liepājas pilsētas izglītības pārvalde, Ģimenes ārstu un speciālistu prakses, Kuldīgas bibliotēka, u.c.


 
 
 

         

 .