Aija Vāciete 

Mums visiem ir tiesības. Likumu uzdevums ir šīs tiesības aizsargāt. Mans mērķis ir palīdzēt cilvēkiem apzināties savas tiesības un palīdzēt tās aizstāvēt.

Esmu juriste ar profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs un ilgstošu pieredzi juridisko pakalpojumu sniegšanā fiziskām un juridiskām personām. 

Veicot profesionālo darbību esmu godīga pret klientiem, manā rīcībā nonākusī informācija nekad netiek izpausta.

Curriculum vitae

Izglītība un sertifikāti

2015. gads : "Ugunsdrošība un aizsardzība" profesionālais 60 stundu kurss 

2015. gadā apgūts  mediācijas kurss .

2012. gads: Darba aizsardzības un drošības profesionālais 160 stundu kurss (tiesības strādāt par darba aizsardzības speciālistu) 

2009.gads:  Baltijas Starptautiskajā akadēmijā ir iegūts profesionālais maģistra grāds privāttiesībās un jurista kvalifikācija. 


Darba pieredze

no 2005.gada privāti praktizējoša juriste, uzņēmuma dibinātāja un  valdes locekle. 

Uzņēmuma darbība saistīta ar  audita un kvalitātes atbilstības izvērtēšanu personālsastāva dokumentiem, darba aizsardzības un darba drošības sistēmu atbilstības izvērtēšanu klientu uzņēmumos,  lektore. Nodrošinu klientu apkalpošanu juridiskos jautājumos un vadu seminārus un lekcijas Darba tiesību un Darba aizsardzības un darba drošības jautājumos;

 no 2015 līdz 2018 Būvniecības valsts kontroles birojs: iekšējās kontroles speciālists- auditors

no 2007 - 2012 Kurzemes reģionālās valsts darba inspekcijas vadītāja;


Sadarbības partneri un klienti

 Ilgstošie klienti un sadarbības partneri:

SIA Clean R, SIA Vides resursu centrs , Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera, SIA Tenachem, SIA FN- SERVISS,  PAC Agenda SIA,  SIA "Biznesa Konsaltinga grupa", SIA AMSERV MOTORS, Caljan LSEZ SIA, Būvniecības valsts kontroles birojs, SIA Inspecta Prevention; u.c.


 
 
 
Le