Juridiskie pakalpojumi

  • Konsultācijas civiltiesībās un administratīvās tiesībās (darba tiesības, administratīvais process, administratīvie pārkāpumi, civiltiesiskie darījumi, u.c.);
  • Valsts iestāžu izdoto administratīvo aktu pārsūdzības, pārstāvības valsts un pašvaldību institūcijās strīdu gadījumos;
  • Konsultācijas Biedrībām, strīdu risinājumi ar apsaimniekotāju kompānijām/uzņēmumiem.