Judikatūra, spriedumi un cita informācija.

Pieņemot spriedumus un atzinumus, tiesas interpretē tiesību aktus. Citas tiesas un iestādes var atsaukties uz šo interpretāciju — tiesu precedentiem un/vai judikatūru. Judikatūrai var būt īpaši svarīga loma jomās, uz kurām neattiecas vai tikai daļēji attiecas „rakstītie likumi”, t. i., likumdevēju iestāžu (piemēram, parlamentu) pieņemtas rakstītas tiesību normas. Tas nozīmē, ka noteiktos apstākļos tiesību avots var būt arī tiesu prakse.

Dažās valstīs judikatūra ir viens no svarīgākajiem tiesību avotiem, un augstāko apelācijas tiesu nolēmumus uzskata par normatīviem aktiem, kuros sniegtās juridiskās atziņas ir piemērojamas (dažos gadījumos obligāti jāpiemēro), izskatot līdzīgus juridiskus strīdus (šādus saistošus precedentus biežāk izmanto valstīs, kuru tiesiskās sistēmas pamatā ir anglosakšu tiesības, piemēram, Apvienotajā Karalistē). Daudzās citās valstīs (jo īpaši romāņu-ģermāņu tiesiskās sistēmas valstīs, kuru tiesību pamatā ir romiešu tiesības) judikatūrā sniegtās atziņas un principi tiesām ir mazāk saistoši.

Zemāk Jūs atradīsiet (uzejot uz hipersaiti), Jums iespējams, nepieciešamo informāciju sekojošās jomās:

ES judikatūra pieejama šeit.