Pakalpojumi

Uzņēmuma darbība saistīta ar audita un kvalitātes atbilstības izvērtēšanu personālsastāva dokumentiem, darba aizsardzības sistēmu atbilstības izvērtēšanu klientu uzņēmumos.
Klientu pārstāvība administratīvās atbildības procesos Valsts darba inspekcijā, citās valsts un pašvaldību institūcijās.Lektora pakalpojums, semināru un vebināru pakalpojumi uzņēmumiem pēc individuli izstrādāta plāna un prasībām.

Komersantiem.

Ja esat komersants, iespējams  jums ir izdevīgāk  noslēgt līgumu par pilnu juridiska rakstura pakalpojumu, nekā  pieņemt darbā juristu, maksājot algu, veicot sociālās iemaksas, u.c. Sagatavošu līgumus un citus juridiskos dokumentus. Nodrošinu esošo dokumentu auditu, lai noteiktu to atbilstību likumdošanai. Piedāvāju arī veikt jūsu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās, strīdu risināšanā ar jūsu biznesa partneriem un tiesās, nodrošināšu jūsu darbinieku apmācību darba drošības jautājumos. Sniegšu arī izvērstas juridiskas konsultācijas.