Apmācības

Sniedzu apmācības sekojošās jomās:

  • Darba tiesības;
  • Darba aizsardzība;
  • Administratīvā pārkāpuma lietvedība;
  • Uzņēmumu un iestāžu lietvedība.