Tiešsaistes konsultācijas

Tiešsaistes konsultācijas fiziskām un juridiskām personām darba tiesību, darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, izmantojot Zoom un Teamveawer platformas. Konsultācijas ļaus atklāt iespējamās problēmas un riskus, rodot vispiemērotākos risinājumus to novēršanai.

Attālinātās konsultācijas ir pieejamas:

  • darba tiesību jautājumos (darba attiecību tiesiskais regulējums, dokumentācijas izstrāde un pārvaldība, darba strīdi un domstarpības, administratīvie pārkāpumi un sodi u.c.);
  • darba aizsardzības jautājumos (darba aizsardzības tiesiskais regulējums, dokumentācijas un instruktāžu izstrāde un pārvaldība, vides risku novērtējums u.c.);
  • darba drošības jautājumos (darba drošības tiesiskais regulējums, dokumentācijas un instruktāžu izstrāde un pārvaldība, ugunsdrošības un darba aizsardzība, arodslimības un nelaimes gadījumi darba vietā u.c).

Attālinātai konsultācijai Jums tiks piemeklēts visērtākais laiks un sniegta individuāla pieeja, kas ļauj padziļināti izprast lietas būtību. 

Konsultācijas laikā tiks nodrošināta rūpīga situācijas analīze un novērtējums. Balstoties uz to, tiks identificēti iespējamie riski un piedāvāti risinājumi to novēršanai.

Konsultācijas veic A & B konsultāciju biroja vadītāja Aija Vāciete, praktizējoša juriste ar profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs un ilgstošu pieredzi juridisko pakalpojumu sniegšanā fiziskām un juridiskām personām.